Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 163
Χθες171
Τη βδομάδα 638
Προηγούμενη βδομάδα 1162
Το μήνα 2489
Προηγούμενο μήνα 7844
Σύνολο 412062
Χρήστες 0
Επισκέπτες 23

 

Ενημερωτική επιστολή "Η τσάντα στο σχολείο"

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ
      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ     
 
                                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ: Υλοποίηση δράσης με τίτλο « Η τσάντα στο σχολείο»
 
Σας ενημερώνουμε ότι με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2019  το Υ.ΠΑΙ.Θ συνεχίζει να υλοποιεί και κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020  τη δράση με θέμα:  « Η τσάντα στο σχολείο»
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα καθ΄όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 
Για τους μαθητές του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου, η τσάντα θα παραμένει στο σχολείο κάθε 1ο (πρώτο) και 3o (τρίτο) Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα, τις ακόλουθες ημερομηνίες: 4/10/19 – 18/10/19 – 8/11/19 – 22/11/19 – 6/12/19 – 20/12/19 17/1/20 – 7/2/20 – 21/2/20 – 5/3/20 – 20/3/20 – 3/4/20 – 8/5/20 – 22/5/20 – 5/6/20
Επισημαίνεται, ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών,  οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες Σημειώνεται τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πριν την έναρξη της δράσης, ενημερώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους για την εν λόγω δράση και τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, αποφασίζει για πρακτικά ζητήματα και ιδιαιτερότητες που μπορεί να αναδυθούν όπως, η συνεννόηση μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για το πρόγραμμα της Δευτέρας, ο έλεγχος εκ μέρους των μαθητριών και των μαθητών του περιεχομένου της σχολικής τσάντας που θα αφήσουν στο σχολείο για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα πάντα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου. 
 
                                                                                                                                      Με εκτίμηση 
                                                                                                                                     Ο Διευθυντής       
                                                                                                                                             & 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων