Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 81
Χθες171
Τη βδομάδα 556
Προηγούμενη βδομάδα 1162
Το μήνα 2407
Προηγούμενο μήνα 7844
Σύνολο 411980
Χρήστες 0
Επισκέπτες 23

 

Η Ιστορία του Σχολείου μας

Η ιστορία του σχολείου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, η οποία υπήρξε για σαράντα σχεδόν χρόνια το μοναδικό ίδρυμα ανωτέρου επιπέδου στα Δωδεκάνησα.
Μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, η Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση υπό το ναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη μερίμνησε για την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και των Προτύπων Δημοτικών Σχολείων, ένός εξαταξίου με 30 μαθητές και ενός μονοθεσίου στους χώρους του κτιρίου που λεγόταν « Instituto Magistrale», έργο του αρχιτέκτονα Florestano Fausto, στενού συνεργάτη του Ιταλού Διοικητή Mario Lago. Το οικοδόμημα, συνολικού εμβαδού 5.216 τ.μ, ολοκληρώθηκε το έτος 1926 και κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής στέγασε το Βασιλικό Σχολείο Αρρένων. Αποτελεί ένα από τα δεκάδες κτίσματα ιταλικής αρχιτεκτονικής με τα οποία το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας οικοδόμησε το σύγχρονο κέντρο της πόλης της Ρόδου, το σημερινό Μανδράκι, δίνοντας μια τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική χροιά από τα παραδοσιακά «Μαράσια», τις παλιές συνοικίες της Ρόδου.
Από το σχολικό έτος 1947 ? 1948, τα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία άρχισαν τη λειτουργία τους επιτελώντας ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο αφού πέρα από τη μόρφωση των μαθητών τους ανέλαβαν μέσω των υποδειγματικών διδασκαλιών που πραγματοποιούσαν οι ικανότατοι δάσκαλοί τους και την πρακτική άσκηση των σπουδαστών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, του φυτωρίου των Δασκάλων της Δωδεκανήσου για τα επόμενα σαράντα περίπου χρόνια.
Το 6/θέσιο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο, συνεχίζοντας τη λειτουργία του για τα επόμενα δύσκολα μεταπελευθερωτικά χρόνια, προήχθη το σχ. Έτος 1955 ? 1956 σε 7/θέσιο και από το σχ. Έτος 1966 ? 1967 σε 8/θέσιο. Όταν καταργήθηκε η Π.Α.Ρ με το υπ΄αριθμ. 341/1971Β.Δ και συγχωνεύτηκε με την Π.Α Ηρακλείου, τα εν λόγω Πρότυπα με την υπ΄αριθμ. 774/28-9-1971 απόφαση συγχωνεύτηκαν σε ένα 9/θέσιο και εν συνεχεία με την ίδια απόφαση σε ένα 6/θέσιο υπαγόμενο στη Β΄Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ρόδου υπό την επωνυμία 14ο Δ.Σ Ρόδου.
Εν συνεχεία, μετά την επαναλειτουργία της Π.Α.Ρ, ιδρύονται για τις ανάγκες του ιδρύματος και άλλα σχολεία στο κτιριακό συγκρότημα, τα οποία αντιπροσώπευαν όλες τις μορφές σχολείων, πολυθέσια και ολιγόθέσια για να καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες των σπουδαστών που φοιτούσαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου.
Έτσι, τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στο κτίριο είναι το 1ο 6/θ Πρότυπο, το 2ο 6/θ Πρότυπο, το 3/θέσιο Πρότυπο και το 1/θέσιο Πρότυπο. Τα παραπάνω Πρότυπα Σχολεία ως υπαγόμενα στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες μετονομάσθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν.1566/1985 σε Πειραματικά Σχολεία ενταγμένα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου και μετά την κατάργησή της στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η οργάνωση της λειτουργίας τους ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ΦΕΚ 96 / 1995, Αριθμ. Φ27/148/Γ1/160.
Προσφάτως, και μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να αναβαθμίσει τη λειτουργία των Πειραματικών με το Νόμο 3966/2011(ΦΕΚ 118) περί Θεσμικού Πλαισίου Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων?, το σχολείο μας καταθέτοντας έναν εμπεριστατωμένο φάκελο υποψηφιότητας αναδείχθηκε ως ένα από τα 15 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 122084/Δ4/25-10-2011 Απόφαση, (ΦΕΚ 2546/7-11-2011).
Σήμερα, στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου συστεγάζονται το 1ο 6/θ Πρότυπο Ολοήμερο Πειραματικό Δ.Σ, το 2ο 6/θ Πρότυπο Ολοήμερο Πειραματικό Δ.Σ, το πρώην 3/θ Πειραματικό και νυν 19ο 3/θ Δ.Σ Π΄πολεως Ρόδου, το 4/θ Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό, το 8ο Δ.Σ Πόλεως Ρόδου, το πρώην 2/θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο και νυν 22ο Ν/Γ Πόλεως Ρόδου και το 1ο Ολοήμερο Ν/Γ Πόλεως Ρόδου.

top
top-001
top-002
top-003
top-004
top5